Predmet poslovanja udruženja

Predmet poslovanja Udruženja je promicanje obavljanja djelatnosti članova Udruženja, tj. proizvodnja, prerada i promet mineralnih sirovina i obuhvaća sljedeće djelatnosti:

  • predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihova interesa putem predlaganja donošenja i primjene propisa i drugih mjera gospodarske politike,
  • utvrdivanje okvirne politike proizvodnje i prometa te podsticanje poslovnih odnosa na domaćem i stranom tržištu,
  • uskladivanje i bilanciranje proizvodnje i prometa po strukovnim grupama,
  • Opširnije...

Zašto se učlaniti?

Što dobivamo učlanjenjem u GIU PROMINS?

Učlanjenjem u GIU PROMINS postajete dijelom velike hrvatske rudarske zajednice. Članice unutar Udruženja razmijenjuju informacije, analiziraju stanje na tržištu, dogovaraju korektne poslovne odnose i razmatraju pitanja od zajedničkog interesa. Kao vodeća strukovna asocijacija u Hrvatskoj, pokušavamo se nametnuti tijelima državne uprave, ponajprije na pitanjima zakonske regulative. Zajedničkim akcijama putem Udruženja određene stvari mogu se pokrenuti i promijeniti za naše zajedničko dobro, dok individualni pokušaji obično završavaju na pokušaju. Što smo brojniji, to smo i uvjerljiviji.

Opširnije...

3 dnevni posjet predstavnice UEPG GIU PROMINS-u

u periodu od 5-7 srpnja 2017 u posjetu GIU PROMINS-u boravila je gđa. Alev Somer, predstavnica UEPG (europsko udruženje proizvođača agregata). Tom

prilikom raspravljalo se o svim relevantnim temama vezano na europsku  i hrvatsku rudarsku problematiku, direktive, suradnju s EU parlamentom, posjetu

članova EU komisije Hrvatskoj u rujnu vezano na rudarsku problematiku uz sudjelovanje GIU PROMINS-a. Lobiranje vezano na EU I Hrvatsku, teme kao što je pristup mineralnim sirovinama, naknade, CO2

, NATURA 2000, CE označavanje, problematika čistoće zraka vezano uz SiO2, zdravlje i sigurnost, tehnička pitanja, ilegalno tržište, Direktive o vodama itd. Sve ono Što uskoro čeka i Hrvatsku i s čime se naše tvrtke već suočavaju.

Posjet je također iskorišten kako bi se posjetilo šljunčara tvrtke COLAS kraj Varaždina te stručna rasprava s g. Borisom Štagerom koji je ujedno i član NO GIU PROMINS-a I predsjednik grupacije proizvođača šljunka i pijeska pri GIU PROMINS-u s suradnicima g. Perom Ruso i g. Zdravkom Poljakom, te je gđi. Somer kroz cjelodnevni posjet detaljno pojašnjena problematika šljunčarenja u Hrvatskoj kao i kompletan proces rada jedne šljunčare.

 

11 Srpanj 2017